Regulamin

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

Z USŁUG CENTRUM FITNESS OLYMP

  Klienci nie mogą skorzystać z usług jeśli:

Przy recepcji jest obsługiwana tylko jedna osoba. Pozostałe osoby stoją zachowując 2 metrowe odległości między sobą.

Maksymalna ilość osób korzystających z głównej sali (siłowni) to 50 osób.

Maksymalna ilość osób korzystających z dużej sali to 15 osób (14 +instruktor)

Maksymalna ilość osób korzystających z małej sali to 8 osób (7+instruktor)

Maksymalna ilość osób korzystających z zajęć Indoor cycling to 10 (9 +instruktor) – zalecenia – co drugi rower jest w użyciu.

Nie należy spóźniać się na zajęcia. Bądź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Zapisy na zajęcia grupowe zostaną wprowadzone w przypadku dużego zainteresowania.

Gdy zapisana osoba spóźni się na zajęcia, nie będzie mogła z nich skorzystać. Instruktor ma prawo wówczas wyprosić ją z zajęć.

Trzy osoby to minimalna ilość z jaką mogą odbyć się zajęcia. W przypadku kiedy na zajęcia przyjdzie mniej osób ( 1 lub 2 osoby), to instruktor podejmuje decyzję o ich przeprowadzeniu.

Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia tych zajęć z planu, których frekwencja jest zbyt niska.

Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), zaleca się rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych.

Zajęcia grupowe trwają 45 minut.

Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness podczas ćwiczeń.

W salach: małej i dużej wyznaczono na podłodze miejsca do ćwiczeń zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.

Podczas ćwiczeń na siłowni dopuszczenie jest używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu.

Każdy klient jest zobowiązany do dezynfekcji maszyny lub sprzętu przed i po jego zastosowaniu.

Szatnie oraz prysznice są dostępne dla klientów.

Sauny na czas zagrożenia epidemiologicznego zostają wyłączone.

Nie należy stosować suszarek nadmuchowych do suszenia rąk oraz suszarek do włosów.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.